7 tips voor minder werkdruk in het onderwijs - Docent Direct
7 tips voor minder werkdruk in het onderwijs

7 tips voor minder werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs: 79% van de docenten heeft hier volgens de AOB last van. Een belangrijk onderwerp dus, die werkdruk. Docent Direct geeft je 7 tips om actief je werkdruk te verminderen. Zo kun je met meer plezier aan de slag met jouw baan in het onderwijs.

Werkdruk Onderwijs – Tip 1 – Maak er werk van

Maak werk van werkdruk. Het klinkt wellicht als cliché of als een slechte slogan. Toch is dat het niet. De “misschien-lost-het-zichzelf-wel op”-gedachte komt vaker voor dan je zou denken. Zeker in het onderwijs. ‘Druk’ is langzamerhand de regel geworden. ‘Rustig’ is de uitzondering. Ook is een te hoge werkdruk meestal een sluimerend proces. ‘Veel’ verandert langzaam in ‘te veel’. Aan de slag met werkdruk begint dus met de wil om er zelf écht iets aan te doen.

Werkdruk Onderwijs – Tip 2  – Getting-things-done

Misschien ken je ‘m wel: de getting-things-done-methode. Een van de regels hierbij is, dat je een duidelijke keus maakt om handelingen wél of niet gelijk op te pakken. Het voorkomt situaties waarin je iets, bijvoorbeeld een e-mail, nakijk-werk of andere taak, steeds weer tegenkomt zonder deze écht op te pakken. Een onderdeel van getting things done is ervoor zorgen dat je een besluit neem. Uitstellen mag daarbij nog steeds, maar doe het bewust. Je hebt drie opties omtrent jouw taak:

  1. Je gaat er direct mee aan de slag
  2. Je plant de taak in je agenda
  3. Je stelt de taak bewust uit tot later

Werkdruk Onderwijs – Tip 3  – Skip een overleg

Organisaties houden van overleggen. Het onderwijs is daarbij geen uitzondering. Ja, overleggen kunnen zinvol zijn. Maar te veel overleg slokt jouw tijd en energie op. Tip 3 is daarom heel eenvoudig: sla eens een overleg over, zeker als je denkt dat dit overleg weinig zinvol is voor jou persoonlijk of voor je school.

Om er zeker van te zijn dat dit je niet aangesproken wordt op jouw afwezigheid, zou je dit vooraf bij je leidinggevende kunnen melden. Toon daarbij aan dat je een bewuste weloverwogen prioritering hebt gemaakt op basis van alle werkzaamheden die je nog had liggen. Bij een goede onderbouwing krijg je jouw leidinggevende zeker mee in jouw visie.

Werkdruk Onderwijs – Tip 4  – Ruil uit

Werkdruk wordt pas vervelend, als het werk je tegen gaat staan. Je kunt dit deels voorkomen door taken uit te ruilen. Er zijn binnen je werk altijd onderwijstaken waar je minder enthousiast van wordt. Maar misschien heeft een collega wel véél minder problemen met diezelfde werkzaamheden. Onderzoek dus of je een deel van jouw belemmerende werkzaamheden kunt uitruilen tegen werkzaamheden die jou veel minder energie kosten. Of die je zelfs energie opleveren.

Werkdruk Onderwijs – Tip 5  – Overleg

Houd je problemen omtrent werkdruk niet voor jezelf. Betrek je leidinggevende. Een goede leidinggevende denkt graag met je mee. En zijn de oorzaken van je werkdruk persoonlijker, raadpleeg dan eens een bedrijfsarts. Dat klinkt zwaar maar een bedrijfsarts heeft vaker mensen gezien met vergelijkbare klachten en ervaringen. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of jouw werkdruk praktisch is op te lossen of dat er mogelijk meer aan de hand is waardoor je de werkdruk ook écht als druk ervaart.

Werkdruk Onderwijs – Tip 6  – Durf nee te zeggen

“Ja” zeggen is gemakkelijk. “Nee” zeggen vormt een drempel. Niet alleen in het onderwijs. Bij alle verzoeken: in je werk én privé. Je wilt namelijk niet te boek komen te staan als de collega die zich weinig flexibel opstelt. Maar je wilt ook niet automatisch de collega zijn die altijd ‘ja’ zegt. Als je de keuze hebt, kies dan bewust wat je wél en niet wilt doen. Durf zeker ook ‘nee’ te zeggen wanneer je geen zin in of geen tijd hebt voor het verzoek dat iemand doet.

Werkdruk Onderwijs – Tip 7  – Doe meer tijdens de les

Dit is een noodmaatregel. Want het doceren is meestal de reden dat je docent bent geworden. Maar als jouw les en jouw groep de mogelijkheid bieden, probeer dan je leerlingen net wat vaker zelfstandig aan het werk te zetten. Dat kan je nét de 10 of 15 minuten extra tijd geven om nakijkwerk of administratie op te pakken.